407

תיאור המוצר:

עציץ אנטוריום פריחה לבנה בכלי זכוכית אלגנטי – שילוב מנצח

מחיר: 190