117

תיאור המוצר:

זרי נץ חלב (בעונה) ב כלים מאבן המסודרים ע”ג מגש מהודר

מחיר: 580